"ถอดเสื้อขับรถ" ผิดกฎหมายของไทยหรือไม่?
พ.ค. 20
File Download : {title} {/CONTENTS_FILE}

"การถอดเสื้อขับรถ" ถือเป็นความผิดตามกฎหมายไทย แท้จริงแล้วเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะ?

การถอดเสื้อขับรถ ผิดกฎหมายจริงไหม? คำตอบคือ "จริง" แต่กฎหมายดังกล่าวไม่ได้บังคับใช้กับประชาชนทั่วไปหรอกนะครับ หากแต่บังคับเฉพาะผู้ประจำรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เท่านั้น เช่น คนขับแท็กซี่, คนขับรถโดยสารประจำทาง, คนขับรถขนส่ง รวมถึงผู้บริการตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

พ.ร.บ. ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 102 (1) ระบุว่า ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อยตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง หากฝ่าฝืนมีการกำหนดโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท

 โดยกฎกระทรวงได้กำหนดเครื่องแต่งกายผู้ขับรถสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นคนขับรถยนต์สาธารณะ, รถยนต์บริการธุรกิจ และรถยนต์บริการทัศนาจร ต้องแต่งกายให้สะอาด สุภาพเรียบร้อยและรัดกุมด้วยเครื่องแต่งกาย ดังต่อไปนี้


(1) เสื้อเชิ้ตคอตั้งหรือคอพับ แขนยาวหรือแขนสั้น ไม่มีลวดลาย การสวมเสื้อให้สอดชายล่างของเสื้ออยู่ภายในกางเกง ยกเว้นเสื้อที่โดยสภาพไม่ต้องสอดชายล่างให้อยู่ภายในกางเกง

(2) กางเกงขายาวไม่มีลวดลาย

(3) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ{/CONTENTS_IMAGE}

ติดต่อเช็คราคา