ธนาคาร-ลิสซิ่ง ร่วมปรับดอกเบี้ย ซับน้ำตาเจ้าของรถรถจากผลกระทบ COVID-19
พ.ค. 24
File Download : {title} {/CONTENTS_FILE}

แน่นอนว่าสำหรับผู้ใช้รถยนต์ที่กำลังผ่อนรถ ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ จะได้รัยมาตรการเยี่ยวยาผ่อนปรนชำระหนี้ต่าง ๆ ตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินได้กำหนดเอาไว้ ประกอบไปด้วย

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่นับวันทวีความรุนแรงช ส่งผลกระทบต่อชีวิต รวมไปถึงการสูญเสียโอกาสการหารายได้อันเกิดจากการหยุดงานชั่วคราวหรือแม้แต่การกักตุนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จนบางรายได้รับผลกระทบขาดสภาพคล่องในการผ่อนชำระต่าง ๆ ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินได้ออกมาตรการเยี่ยวยาลูกหนี้ในระบบ ด้วยการออกมาตรการในการผ่อนปรนชำระหนี้ ตั้งแต่การปรับเงื่อนไข การพักชำระจนถึงการปรับลดจำนวนชำระขั้นต่ำ หรือขยายระยะเวลาชำระค่างวดในด้านต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว

ทางธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เช่าซื้อ ลีสซิ่ง รวมถึงสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ โดยที่ยังไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน (NPL) มีผลตั้งแต่งวดการชำระหนี้ วันที่ 1 เมษายน 2563 ได้แก่

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวดและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

  • ธนาคารพาณิชย์ – สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน
  • ผู้ให้บริการอื่นเลือกดำเนินการระหว่างเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือลดค่างวดอย่างน้อย 30 % ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6 เดือน

สินเชื่อเช่าซื้อ ได้แก่ รถมอเตอร์ไซค์วงเงินไม่เกิน 35,000 บาท และรถทุกประเภทวงเงินไม่เกิน 250,000 ส่วนสินเชื่อลีสซิ่ง มูลหนี้คงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท ทางผู้ให้บริการเลือกดำเนินการระหว่าง

  • เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน
  • พักชำระหนี้เงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน
กสิกรไทย

พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี โดยสามารถยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center : 02-888-8888

ไทพาณิชย์

ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ (วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท) ที่ประสงค์จะขอ เลื่อนชำระค่างวดเป็นเวลา 3 เดือน ติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง : 0 2777 7777

สินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้
  • รถจักรยานยนต์ พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 5 เดือน
  • รถยนต์ พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 6 เดือน
  • ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และลดค่างวด

สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center  02-740-7400 กด 3 หรือ กด 5

ทิสโก้

ด้านสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ให้เลือกตามความประสงค์ลูกค้า ระหว่าง

  • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือ
  • พักชำระหนี้เงินต้น เป็นเวลา 6 เดือน

สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0 2080 6000 และ 0 2633 6000 กด 1

ธนชาติ

ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารฯ ที่ประสงค์จะขอพักชำระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และ/หรือ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1770

ต้องการขายรถ เรารับซื้อรถเงินสด รับซื้อรถยนต์ติดไฟแนนซ์

#รถบ้านเกรดA

#รับซื้อรถยนต์ #รับซื้อรถมือสอง #รถมือสอง

LineId : @thailovercars{/CONTENTS_IMAGE}

ติดต่อเช็คราคา