เติมน้ำมัน จำเป็นหรือไม่ ต้องดับเครื่องยนต์และปิดโทรศัพท์?
พ.ค. 26
File Download : {title} {/CONTENTS_FILE}

เมื่อ เติมน้ำมัน ทุกครั้งจะมีป้ายคำเตือนตั้งวางบนฝากระโปรง ไม่ว่าจะเป็นดับเครื่องยนต์ ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามก่อประกายไฟ หรือแม้กระทั้งปิดโทรศัพท์มือถือ ซึ่งหลายคนอาจจะปฏิบัติตามคำเตือนในขณะที่ เติมน้ำมัน แต่บางคนก็เพิกเฉยไม่ได้ปฏิบัติตาม ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว คำเตือนเหล่านี้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามจะเกิดผลเสียอะไรบ้าง

ขณะที่เรา เติมน้ำมัน จะมีไอระเหยของน้ำมันฟุ้งกระจายอยู่รอบๆ ฝาถังน้ำมัน แม่อาจจะมีปริมาณที่น้อย แต่ถ้าเกิดการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิง (ไปน้ำมัน), อากาศ (ออกซิเจนในสัดส่วนที่พอเหมาะ) และอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้ว ย่อมเกิดการลุกไหม้ได้ เพราะฉะนั้นแล้ว ขณะที่เราเติมน้ำมันควรดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง และห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดประกายไฟ และความร้อนจากคลื่นไฟฟ้าได้

ซึ่งตามหลักทางวิทยาศาสตร์ คลื่นของสัญญาณโทรศัพท์ไม่สามารถก่อเกิดไฟลุกไหม้ได้ แต่สาเหตุหลักที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่เติมน้ำมัน ก็เพื่อป้องกันสาเหตุที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ในกรณีที่ทำโทรศัพท์มือถือหล่น หรือป้องกันแบตเตอรี่โทรศัพท์ช็อตในขณะที่ใช้งาน รวมไปถึงป้องกันไฟฟ้าสถิตที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการจับโทรศัพท์ในช่วงอากาศที่แห้งนั่นเอง{/CONTENTS_IMAGE}

ติดต่อเช็คราคา