หยุดรถให้คนข้ามถนน ต้องเปิดไฟฉุกเฉินหรือไม่?


หยุดรถให้คนข้ามถนน ต้องเปิดไฟฉุกเฉินหรือไม่? https://thailovercars.com/howto-car/8225

การหยุดรถให้คนข้ามถนน โดยเฉพาะบริเวณทางม้าลาย จำเป็นต้องเปิดไฟฉุกเฉินหรือไม่? บทความนี้ Sanook Auto จะพามาหาคำตอบกัน

ไฟฉุกเฉินใช้ตอนไหน?

ตามกฎหมายแล้ว ไฟฉุกเฉินจะใช้ได้ต่อเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน เช่น รถเสียกีดขวางการจราจร หรือเกิดอุบัติเหตุที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จะเป็นการเตือนรถคันหลังให้เพิ่มความระมัดระวังและชะลอความเร็ว สามารถตัดสินใจเบี่ยงหลบได้ทัน ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุลงได้

หยุดรถให้คนข้ามถนนต้องเปิดไฟฉุกเฉินหรือไม่?

อันที่จริงแล้วกฎหมายไม่ได้ระบุว่าการหยุดรถให้คนข้ามถนนจะต้องเปิดไฟฉุกเฉิน โดยเฉพาะบริเวณทางม้าลาย เนื่องจากผู้ขับขี่มีหน้าที่หยุดรถให้คนข้ามถนนไปก่อนเสมอ แม้ว่าบริเวณดังกล่าวจะไม่มีสัญญาณไฟจราจรก็ตาม

อย่างไรก็ดี การเปิดไฟฉุกเฉินก่อนถึงทางม้าลายจะช่วยเพิ่มความระมัดระวังแก่ผู้ขับขี่ที่ขับตามมาด้านหลังได้ โดยเฉพาะเมื่อรถมีขนาดใหญ่จนบดบังคนเดินข้ามถนน ยากแก่การมองเห็น จะเป็นการเตือนรถที่อยู่ด้านท้ายให้ชะลอความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังก่อนถึงทางม้าลาย ดังนั้นในทางปฏิบัติแล้วการเปิดไฟฉุกเฉินจึงช่วยลดโอกาสเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุลงได้

เมื่อเป็นเช่นนี้ การเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อให้คนข้ามถนนหากว่าสามารถช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุชนคนข้ามถนน ก็เป็นสิ่งที่สมควรกระทำ แม้ว่ากฎหมายจะกำหนดให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลายมีสิทธิ์ข้ามก่อนอยู่แล้วก็ตาม


ขอบคุณที่มา © sanook.com


รับซื้อรถกระบะ

รับซื้อรถมือสอง
ติดต่อเช็คราคา